Datumlijst seizoen 2023-2024

Datumlijst KGW seizoen 2023-2024        

Verenigingenmarkt op
Sluis- en Bruggenfeest                        donderdag      24 aug 2023 (18-21 uur)

Open monumentendag expo, demo's
en inschrijving nieuwe leden                 zaterdag         9 sept 2023

Start seizoen in september                  maandag       11 sept 2023

Begeleidersbijeenkomst                       vrijdag           20 oktober 2023

Sinterklaas avond KGW GEOPEND      maandag        5 dec 2023

Eind 1e deel seizoen in december        donderdag    21 dec 2023


Nieuwjaarsreceptie                              zaterdag          6 jan 2024  

Start 2e deel seizoen in januari            maandag         8 jan 2024

KGW Muzikale middag                         Zondag           10 maart 2024

Gitaaravond                                          Vrijdag            12 april 2024

Expositie in de synagoge of fort
vrijdagavond t/m zondag                      Weekend        12-13-14 april

ALV voor alle leden                             vrijdag            19 april 2024

2de Paasdag gesloten                        maandag        1 april 2024

Hemelvaartsdag KGW gesloten            donderdag     9 mei 2024

Inschrijving verlengen voor leden      maan-donderdag 13 - 16 mei

Dank-je-wel etentje Vrijwilligers         Vrijdag          24 mei 2024

2de Pinksterdag gesloten                    maandag     20 mei 2024

Laatste week SCHOONMAAKWEEK   dins-dond   21 t/m 23 mei 2024
Eind 2e deel seizoen                           donderdag       23 mei 2024

Onze sponsoren