Keramiek

Voor deze activiteiten geldt weer dat de KGW de werkplaats met apparatuur biedt en dat de leden hun eigen verbruiksmaterialen meenemen; klei, glazuur en handgereedschap. De werkplaats omvat de oven (max. 1100 C), kleiwals en vijf draaischijven, alle electrisch. We hebben een afgezogen kast voor stuifwerk; niet geschikt voor glazuurspuiten.
Voor de eerste avond hebben we wel klei, overleg met je begeleider over aan te schaffen klei en materialen.
De groep heeft wel enkele glazuren en engobes en wat gereedschap. Onze voornaamste beperking is ruimte, dus je kunt één emmer in de werkplaats laten staan met b.v. klei en natuurlijk een aantal werkstukken, waar je aan bezig bent.

Keramiek - intuïtief kleien

Intuïtief kleien is een onderdeel van keramiek, waarbij de eigen intuïtie een belangrijk aspect is. Klei is een materiaal wat op vele manieren bewerkt kan worden. Bij deze activiteit wordt de klei intuïtief gevormd. Het is een kwestie van aandacht ontwikkelen, zien wat er gebeurt en gewoon doorgaan. Gevoelens kun je overbrengen in een vorm of een abstracte expressie. Het is in ieder geval een persoonlijke uitdaging. Gedurende het seizoen zal de deelnemer ervaren dat als hij/zij zich meer openstelt en dat in de kleivorming zijn of haar innerlijkheid meer naar voren komt. Deze manier van zelfontdekking is heel ontspannend en plezierig. De activiteit is voor iedereen toegankelijk en ervaring met keramiek is niet nodig.


Begeleiders:          Ti Fens

Tijd:                         Maandagavond uur

Aantal plaatsen:    8

Contributie + techniekkosten: € 153,50


Keramiek - handvormen


Handvormen is een onderdeel van keramiek, waarbij de klei met de hand bewerkt wordt. Van klei kunnen op verschillende manieren werkstukken worden opgebouwd.

De deelnemer maakt stapsgewijs kennis met de diverse technieken zoals het opbouwen door middel van ringen, plakken of massief. Met het gebruik van de handen en gereedschap ervaart degene zelf welke techniek voor hem of haar het plezierigst, het leukst en het mooist is.

Als een werkstuk klaar is dan wordt het gebakken op 1020˚en de kleuren kunnen worden aangebracht met o.a. glazuur, engobe, keramisch potlood en oxiden. In ieder geval voor ieder wat wils. Na het kleuren wordt het werkstuk afgebakken op +/- 1050˚. Handvormen is toegankelijk voor iedereen en ervaring is dus niet noodzakelijk.


Begeleider:            Roos Roozendaal, dinsdag

                               Roos Roozendaal, donderdag

Aantal plaatsen:    6

Contributie + techniekkosten: € 153,50


Keramiek - draaien & handvormen


DE grote aantrekkingskracht van klei is de eindeloze vormbaarheid, waarbij zo ongeveer de enige grens je fantasie is.

Draaien ook wel bekend als “pottenbakken” is een vorm van keramiek waarbij van klei ronde vormen op een draaischijf worden gemaakt. Bij handvormen wordt klei met de hand bewerkt (zie de beschrijving: Keramiek – Handvormen). Het gebruik van een draaischijf is een fascinerende techniek die door veel oefening onder de knie te krijgen is. Alle fasen van het proces van klei tot eindproduct worden stap voor stap doorgenomen. Zodra de deelnemer meer ervaring heeft met draaien worden geavanceerdere technieken behandeld. Ter afwisseling kan er gewerkt worden met andere klei technieken zoals handvormen. Ervaring met keramiek is niet nodig, wel doorzettingsvermogen en kleren die vies mogen worden.


Begeleiders:          Cor de Korte

Tijd:                         Woensdag

Aantal plaatsen:    8.

Contributie + techniekkosten: € 153,50

Onze sponsoren