Commissies

Allerlei taken en taakjes in de KGW vorden met veel enthousiasme vervuld door vrijwilligers. Voor de leden van de commissies kijk bij Mijn KGW in Groepen.

De bezetting van de bar, het gezellige hart van de vereniging, bestaat uit een dozijn bartenders, die de bar een- a tweemal per maand runnen. Hiervoor hoef je geen lid van de vereniging te zijn, dus als het u wat lijkt, neem contact op met Marjan.

Allerlei activiteiten naast de wekelijkse clubavonden worden georganiseerd door de grote club van de evenementencommissie. Nieuwjaarsreceptie, feestavonden, luxe diners en andere uitjes. Wilt u meedoen? Neem contact op met een van de bestuursleden.

Alle leden van de club draaien mee in het schoonhouden van ons mooie fort. Je bent eens (of soms 2 maal) per jaar aan de beurt voor nog geen half uurtje op de avond van je activiteit. Het rooster daarvoor wordt bijgehouden door de een persoons schoonmaakcommissie.

Ook organiseert de KGW enkele malen per jaar een expositie van werk door leden of begeleiders, bijvoorbeeld in de Synagoge in Weesp. Het is heel leuk om je mooiste werkstuk te laten zien buiten je vaste kring, dat geeft vaak de beste feedback.

De vreugde en leed commissie bestaat al jaren uit Ton. Zij zorgt voor bloemetjes en andere attenties bij ziekte, afscheid en vrolijker gelegenheden.

Algemene ondersteuning van het bestuur wordt ook al heel lang gedaan door Tineke. Het betretft allerlei klusjes op financieel en organisatorisch gebied.

Het team van technische ondersteuning doet onderhoud en verbetering van ons Fort. Het gebouw is weliswaar van de gemeente Weesp, maar alle aankleding en verlichting onderhouden we natuurlijk zelf.

De website wordt beheerd en bijgehouden door een groepje, waarbij ieder een deel van de pagina's voor zijn rekening neemt. Voor nieuws en foto's is dit team sterk afhankelijk van uw inzendingen, dus stuur gerust uw foto's en teksten naar redactie@kgweesp.nl

Workshops worden gegeven door vrijwilligers. De commissieleden zoeken naar leuke nieuwe onderwerpen en coordineren plaats en tijden, etc. Dit jaar willen we starten met workshops in de middag, je gaat hier meer over hopen.

Je vind de actuele bezetting van de commissies bij Mijn KGW - Groepen - Commissies

Onze sponsoren