Fijntimmeren & modelbouw

Fijntimmeren & modelbouw

Modelbouw is het maken van schaalmodellen. Gebouwen, voer-, vaar- en vliegtuigen worden door de eeuwen heen op een gestandaardiseerde schaal gemaakt voor architecten (vaak maquette geheten), scheepsbouwers, musea, films en militaire doelen. Daarnaast is modelbouw voor veel mensen uitgegroeid tot een hobby. Bij deze activiteit wordt de deelnemer begeleid in het maken van modellen op schaal, gebruikmakend van diverse materialen. Het is mogelijk om modellen te restaureren of aan te vullen met kleinere werkstukken (meubeltjes of andere gebruiksvoorwerpen) die o.a. in het model passen. Voor deze kleinere werkstukken komt het fijn timmeren te pas.

Tijdens het seizoen wordt de deelnemer ook zonder timmerervaring deze techniek “bijgespijkerd.”


Begeleider         :  Jan Bijsterbosch en Koos Grobben
Tijd                     :  Maandagavond
Aantal plaatsen :  5

Kosten                :  Contributie KGW   :    30   €
                               Activiteit               :  100

                               Techniekkosten    :     6
                                                                ---------
                                   Te betalen        :  136  €


2014-Fijntimmerenmodelbouw.jpg

Onze sponsoren