Nieuws

Gemeentemuseum opent expo "Uitgelicht"

Vrijdag 13 oktober is de nieuwe expositie "Uitgelicht" van het gemeente museum Weesp geopend. Daarin worden 4 monumentale bouwwerken uitgelicht, waaronder Torenfort Ossenmarkt, waarin de KGW huist. De expositie werd geopend door gelijktijdig 4 taarten aan te laten snijden door vertegenwoordigers van het desbetreffende monument. Ons bestuurslid Ruurdtje Hoekstra heeft deze taak namens het KGW verricht.

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen

Onze sponsoren