Oudere foto's

Fotoalbums met herinneringen aan leuke acitviteiten van de afgelopen jaren.
Misschien vindt je je vader of moeder hier wel. Kies uit het menu links  een album.

Mail je foto's naar               redactie@kgweesp.nl
en vertel erbij van welke gelegenheid ze zijn en wie of wat we zien.

Onze sponsoren