Vrije expressie

Bij “vrije expressie” wordt niet zozeer wordt uitgegaan van een nauwgezette, directe waarneming of van de technische aspecten van een activiteit, maar we werken meer vanuit een persoonlijke manier. Uitgaande van interesse en mogelijkheden kunnen deelnemers uiting geven aan hun gedachten en gevoelens door middel van tekenen, illustreren, schilderen, handvaardigheid, textiele werkvormen of combinaties hiervan.

Deze activiteit is uitermate geschikt voor deelnemers die graag op verschillende vlakken creatief willen zijn.


Begeleider:            Joke de Jong en Janet Geertsma 

Tijd:                         Woensdagavond

Aantal plaatsen:    8

Contributie :          € 130,- ( geen techniekkosten )

Onze sponsoren